תרומה

אפשרויות תרומה נוספות

העברה בנקאית

בנק הפועלים
סניף 56
חשבון 8745613

משלוח המחאה

שליחת תרומה לת.ד. 785
רמת הגולן 12
מיקוד 57676

תרומה טלפונית

חייגו למספר:
07-9999999