עקרונות העבודה

עקרונות העבודה
עבודה מתוך קשר​

מתוך כך שהאדם נולד לתוך מערכות היחסים בחייו עם הוריו שלא בחר, משפחתו וקהילתו, הדרך לריפוי עוברת דרך מערכת יחסים מיטיבה ומצמיחה שהנערים מייצרים בתוך הפנימיה ומחוצה לה. אנו מאמינים שהלמידה הכי גדולה על הנערים והצוות על עצמו הם דרך מערכות היחסים שנוצרות עם הנערים. הכול הוא הזמנה לקשר, למפגש, לתיקון החוויות הראשוניות הפגועות של הנערים לתוך קשר מיטיב ומצמיח עם דמות מבוגר משמעותי סמכותי.​

עקרונות העבודה
נראות​

אנו גורסים שהחסך הכי מרכזי אותם הנערים נושאים איתם הוא החסך של תחושת הנראות, ולכן בבסיס העבודה שלנו אנו ננסה כל הזמן לתת תחושה של נראות פיסית נפשית ורגשית הבאים לידי ביטוי במרחבים הפיסיים, בשיח עם הנערים, וברצון להבין על אילו תחושות ורגשות ההתנהגויות השונות שהנערים מביאים איתם יושבים. ​

עקרונות העבודה
מרחב מאפשר​

מתוך ההבנה שהנערים המגיעים אלינו באים ממקום הישרדותי פיסי, ורגשי פגוע שמנע מהם תהליך התפתחותי תקין ובריא של בניית פנים SELF מגיל הינקות, מנע מהם לחקור ולגלות את הכוחות שלהם מתוך חוסר המוגנות בהם הם חיו. אנו מנסים לייצר סביבה מאפשרת לנערים להיות במגע עם הכוחות שלהם בגוף ובנפש לחקור, להתנסות ולגלות את עצמם, לייצר תחושת שוות ולבנות מעגלים של הצלחה. המרחב המאפשר נוכח בכל מרחבי החיים של דרך הלב.​

עקרונות העבודה
כוחות​

אנו ננסה כל העת לסמן את הכוחות של הנערים, לראות את הכוחות ולהאמין ביכולת של הנערים להציב יעדים, לייצר תהליכים ארוכי טווח לממש את כוחותיהם ומתוך כך לא לוותר להם על דרישות של עשייה בכל מרחבי הפעילות בפנימייה משעת הקימה ועד שעת השינה.​

עקרונות העבודה
רגרסיה​

במקביל לעבודה עם הכוחות של הנערים, הצוות בעיקר הטיפולי ינסה לשהות במקומות הפגועים, בעבר, ובריק של הנערים ויאפשר להם תהליך של רגרסיה . הרבה פעמים מתוך תחושת הביטחון אנו נראה את הפירוק וההישענות של הנערים על הצוות.​

עקרונות העבודה
דמות הסמכות השלמה​

מתוך ההבנה שהצוות שואל בכל מפגש ואינטראקציה עם הנערים, מה הנער מספר לי? מה הוא צריך ממני? הצוות יפתח יכולת להיות גמיש, לקבל ולהכיל, ובמקביל ממש לעמוד כמו חומה בצורה מול הנער כשצריך. כל איש צוות הנע במרחב הוא דמות מבוגר משמעותי והוא הכלי לעבודה עם הנער. לכן נשאף שבמקביל לתהליכי הצמיחה וההתפתחות של הנערים גם הצוות ירגיש כך ותתאפר לו להיות בעבודה פנימית עם עצמו ולהבין אילו תחושות הנערים מעוררים ומפעילים בצוות. העבודה הזו תתרחש בהדרכות ובישיבות הצוות השונות.​

עקרונות העבודה
שייכות ושותפות​

מתוך תחושת ההדרה שהנערים המגיעים אלינו חשים ההדרה מהחברה הדתית לאומית מהישיבה ומהטקסים הדתיים אנו רוצים לייצר תחושת שייכות לקבוצה, לחברים, לפנימייה ולכן העבודה הקבוצתית היא משמעותית מאוד בדרך הלב. כמו כן תחושת השותפות והאחריות המשותפת היא קריטית עבור ההכנה של הנערים לחיים בוגרים ועצמאיים ותחושה בריאה של קבלה ונתינה בשלבים היותר בוגרים של הנערים בפנימייה השותפות נוצרת בלקיחת אחריות של הנערים במתחמים השונים בפנימייה ובמליאה המתנהלת באמצע השבוע בה הנערים והצוות מקבלים החלטות משותפות ביחס לחיים המשותפים בדרך הלב.

עקרונות העבודה
התורה כשפת אם​

מתוך ההבנה שכל אדם רוצה להיות במגע עם זהותו אנו מנסים לייצר רוח יהודית במקום הבאה לידי ביטוי בשבתות, בראשי חודשים ובחגים, במסרים הבאים מעולם התוכן היהודי, הנותנים מקום לבתים ולעולם ממנו באו הנערים.​

עקרונות העבודה
המעגל המשפחתי​

מתוך ההבנה שהנערים הגיעו ממשפחה וחוזרים אל המשפחה יש ניסיון ליצירת ומתן כלים לנערים לשיקום מערכות היחסים עם הבית וחזרה לקשר מיטיב. במהלך השהות של הנער בדרך הלב אנו מצויים בקשר הדוק עם הבית ואף מלווים את ההורים בסדנת הורים המתרחשת במהלך השנה.

עבודה מתוך קשר

מתוך כך שהאדם נולד לתוך מערכות היחסים בחייו עם הוריו שלא בחר, משפחתו וקהילתו, הדרך לריפוי עוברת דרך מערכת יחסים מיטיבה ומצמיחה שהנערים מייצרים בתוך הפנימיה ומחוצה לה. אנו מאמינים שהלמידה הכי גדולה על הנערים והצוות על עצמו הם דרך מערכות היחסים שנוצרות עם הנערים. הכול הוא הזמנה לקשר, למפגש, לתיקון החוויות הראשוניות הפגועות של הנערים לתוך קשר מיטיב ומצמיח עם דמות מבוגר משמעותי סמכותי.

נראות

אנו גורסים שהחסך הכי מרכזי אותם הנערים נושאים איתם הוא החסך של תחושת הנראות, ולכן בבסיס העבודה שלנו אנו ננסה כל הזמן לתת תחושה של נראות פיסית נפשית ורגשית הבאים לידי ביטוי במרחבים הפיסיים, בשיח עם הנערים, וברצון להבין על אילו תחושות ורגשות ההתנהגויות השונות שהנערים מביאים איתם יושבים.

מרחב מאפשר

מתוך ההבנה שהנערים המגיעים אלינו באים ממקום הישרדותי פיסי, ורגשי פגוע שמנע מהם תהליך התפתחותי תקין ובריא של בניית פנים SELF מגיל הינקות, מנע מהם לחקור ולגלות את הכוחות שלהם מתוך חוסר המוגנות בהם הם חיו. אנו מנסים לייצר סביבה מאפשרת לנערים להיות במגע עם הכוחות שלהם בגוף ובנפש לחקור, להתנסות ולגלות את עצמם, לייצר תחושת שוות ולבנות מעגלים של הצלחה. המרחב המאפשר נוכח בכל מרחבי החיים של דרך הלב.

כוחות

אנו ננסה כל העת לסמן את הכוחות של הנערים, לראות את הכוחות ולהאמין ביכולת של הנערים להציב יעדים, לייצר תהליכים ארוכי טווח לממש את כוחותיהם ומתוך כך לא לוותר להם על דרישות של עשייה בכל מרחבי הפעילות בפנימייה משעת הקימה ועד שעת השינה.

רגרסיה

במקביל לעבודה עם הכוחות של הנערים, הצוות בעיקר הטיפולי ינסה לשהות במקומות הפגועים, בעבר, ובריק של הנערים ויאפשר להם תהליך של רגרסיה . הרבה פעמים מתוך תחושת הביטחון אנו נראה את הפירוק וההישענות של הנערים על הצוות.

דמות הסמכות השלמה

מתוך ההבנה שהצוות שואל בכל מפגש ואינטראקציה עם הנערים, מה הנער מספר לי? מה הוא צריך ממני? הצוות יפתח יכולת להיות גמיש, לקבל ולהכיל, ובמקביל ממש לעמוד כמו חומה בצורה מול הנער כשצריך. כל איש צוות הנע במרחב הוא דמות מבוגר משמעותי והוא הכלי לעבודה עם הנער. לכן נשאף שבמקביל לתהליכי הצמיחה וההתפתחות של הנערים גם הצוות ירגיש כך ותתאפר לו להיות בעבודה פנימית עם עצמו ולהבין אילו תחושות הנערים מעוררים ומפעילים בצוות. העבודה הזו תתרחש בהדרכות ובישיבות הצוות השונות.

שייכות ושותפות

מתוך תחושת ההדרה שהנערים המגיעים אלינו חשים ההדרה מהחברה הדתית לאומית מהישיבה ומהטקסים הדתיים אנו רוצים לייצר תחושת שייכות לקבוצה, לחברים, לפנימייה ולכן העבודה הקבוצתית היא משמעותית מאוד בדרך הלב. כמו כן תחושת השותפות והאחריות המשותפת היא קריטית עבור ההכנה של הנערים לחיים בוגרים ועצמאיים ותחושה בריאה של קבלה ונתינה בשלבים היותר בוגרים של הנערים בפנימייה השותפות נוצרת בלקיחת אחריות של הנערים במתחמים השונים בפנימייה ובמליאה המתנהלת באמצע השבוע בה הנערים והצוות מקבלים החלטות משותפות ביחס לחיים המשותפים בדרך הלב.

התורה כשפת אם

מתוך ההבנה שכל אדם רוצה להיות במגע עם זהותו אנו מנסים לייצר רוח יהודית במקום הבאה לידי ביטוי בשבתות, בראשי חודשים ובחגים, במסרים הבאים מעולם התוכן היהודי, הנותנים מקום לבתים ולעולם ממנו באו הנערים.

המעגל המשפחתי

מתוך ההבנה שהנערים הגיעו ממשפחה וחוזרים אל המשפחה יש ניסיון ליצירת ומתן כלים לנערים לשיקום מערכות היחסים עם הבית וחזרה לקשר מיטיב. במהלך השהות של הנער בדרך הלב אנו מצויים בקשר הדוק עם הבית ואף מלווים את ההורים בסדנת הורים המתרחשת במהלך השנה.

מהנעשה אצלינו